DER FORSKES STADIG MEGET I FINANSKRISEN

Finanskrisen er en indviklet historie, og der forskes stadigvæk meget i, hvad den skyldtes, og hvorfor den blev så voldsom. Her får du et overblik over nogle af de vigtigste begivenheder, som gør det muligt at genskabe historien i grove træk.

Det er let at sige, at krisen alene skyldtes grådige banker. Sandheden er uendelig meget mere kompliceret, selvom der naturligvis er spørgsmål omkring incitamenter og risikotagning i banksektoren, som skal kigges efter i sømmene. Vi har langt bedre data nu end efter tidligere kriser, og vi har bedre kapacitet til at bearbejde dem. De mange data vi nu har for eksempel på husholdningernes økonomiske dispositioner, giver os langt bedre mulighed for at forstå husholdningernes – altså din og min – rolle i krisen. Dette vil forhåbentlig også hjælpe os til at gøre næste krise mindre.


logo


Centerets forskningsområde er den teoretiske og empiriske analyse af, hvordan finansielle friktioner påvirker priser af finansielle aktiver, økonomisk udvikling og design og regulering af finansielle markeder.

Finansielle friktioner er omkostninger eller hindringer i forbindelse med finansielle transaktioner, som for eksempel skyldes transaktionsomkostninger, begrænsninger i markedsdeltageres adgang til at låne penge, kreditrisiko, kapitalkrav for finansielle institutioner, varierende omsættelighed (likviditet) af finansielle aktiver og forskelle i markedsdeltageres information.

Tilbage til forsiden